CEVNI-kurssi ja tutkinto

Cevni-kurssi, Euroopan sisävesiliikenteen säännöstö CEVNI
(Code européen des voies de la navigation intérieure) “I” (Intérieure, Inland Waterways)
Aika: Vuoden 2019 kurssi järjestetään lauantaina 23.02.2019 klo 10:00 – 17:00,
tutkinto n. klo 15:30-16:30

  • Todistus, jonka perusteella saa kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaan merkinnän “I” (Intérieure, Inland Waterways)
  • Kurssi järjestetään vuosittain tammi- tai helmikuussa.
Paikka: HNS, Meripellontie 11 C, 00910 Helsinki
Kouluttaja: Jaana Halla
Hinta: 60,00 €  (sisältää tutkintomaksun ja luentomateriaaliyhteenvedon)
L'Isle-Adam - Oise - Ecluse 01
Sisävesialuksia Oisejoella Ranskassa

Kurssille ilmoittaudutaan verkkokaupassa. Jos sinulla ei ole uusimpien CEVNI-määräysten mukaista oppikirjaa, niin osta myös se, sillä se on välttämätön.

  • CEVNI-kurssi ja tutkinto ovat Suomen Navigaatioliiton ja SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) vaatimusten mukainen. Tentin läpäistyään siitä saa todistuksen Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan hakemusta varten. Trafi myöntää huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella. Nykyiset vaatimukset merkitsevät sitä, että veneilyjärjestöjen koulutuksen ja todistuksenannon merkitys korostuu pätevyyskirjan myöntämisen perusteena. Säännöt asettavat veneilyjärjestöille ja niiden koulutustoiminnalle tarkkoja vaatimuksia. Järjestöjen on esimerkiksi otettava käyttöön koulutuksen laatujärjestelmä, joka on arvioitava säännöllisin väliajoin.
  • Vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt voivat myöntää todistuksia, joiden perusteella saa kansainvälisen pätevyyskirjan.Tutkinnon perusteella Trafi myöntää kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaan merkinnän “I (Intérieure, Inland Waterways), joka osoittaa, että kortin haltija tuntee Euroopan sisävesiliikenteen säännökset. Näiden säännösten tuntemus vaaditaan kaikilta CEVNI -jäsenmaiden sisäisillä vesireiteillä venettään kuljettavilta.
  • CEVNI -säännöstö antaa liikennesäännöt kohtaamis- ja ohittamistilanteita varten ja kun alukset lähestyvät toisiaan leikkaavista suunnista. Tarkat säännöt annetaan myös alusten kääntymisestä, lähdöstä kiinnittymispaikalta, satamaan tai toissijaiselle vesitielle sisäänmenosta ja poistumisesta, kulusta siltojen ali, patoaukkojen ja sulkujen läpi sekä navigoinnista rajoitetussa näkyvyydessä. CEVNI:ssä on myös sääntöjä alusten asiakirjoista, tunnistemerkinnöistä, valoista ja merkkikuvioista, äänimerkinannosta, radioviestinnästä, tutkan ja AIS -laitteen käytöstä, kiinnittymisestä penkereeseen, ankkuroinnista, jätehuollosta ja viranomaisten tekemistä tarkastuksista. Vesiteiden liikennemerkit (noin 100 kpl) ja valo-opasteet sekä kulkuväylien merkintä poijuin ja penkereellä olevin merkkitauluin kuvataan myös säännöissä.
  • Kurssilla annetaan myös ohjeet Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan hakemisesta ja muista kansainvälisillä vesillä mukana tarvittavista asiakirjoista.
khkk