Katsastustoiminta

Helsingin Navigaatioseura ry:n veneiden vuosikatsastukset 2021

Vuosikatsastukset kesällä 2021 suoritetaan noudattaen toimivaltaisten viranomaisten antamia kansallisia tai alueellisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia.
Katsastuksissa noudatetaan myös SPV:n erityisiä koronatilanteesta johtuvia katsastusohjeita tälle vuodelle (tämän asiakirjan lopussa).
Jos pidät välivuoden (vene on koko kesän telakoituna), niin ilmoita siitä katsastuspäällikölle.
Katsastukset suoritetaan edellisten vuosien mukaisissa katsastuspaikoissa seuraavan aikataulun mukaan:

Katsastusajat ja katsastajat

to27.05.2021MerisatamaVesa Metso
ma31.05.2021KatajanokkaKari Jäkkö
ke02.06.2021KatajanokkaPekka Rastas
ti08.06.2021PuotilaSami Haukioja
to10.06.2021SarvastoSami Haukioja
ti15.06.2021KatajanokkaKirsi Maasalo
to17.06.2021Tervasaari ja PohjoisrantaVesa Metso
ti29.06.2021KatajanokkaKari Jäkkö
HNS:n nettisivujen yhteystiedoista löydät katsastajien sähköpostiositteet ja puhelinnumerot.

Muista, että vain katsastetulla veneellä on seuran perälipun käyttöoikeus.

Katsastustoimintaan liittyvät maksut

Seuran venerekisterimaksut (aiemmin katsastusmaksut) laskutetaan jatkossa heti vuodenvaihteen tienoilla jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä. Venerekisterimaksun suuruuden määrää hallitus vuosittain. Vuonna 2021 venerekisterimaksu on 30,00€ riippumatta siitä onko veneellä runkokatsastusvuosi vai ei. Lisäksi jokaisen veneenomistajan on oltava SPV:n jäsen, eli veloitetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenmaksu, joka on 12,50€. Jos runkokatsastus tai yksityinen vuosikatsastus joudutaan tekemään muualla kuin ennalta sovituissa katsastuspaikoissa, on normaali käytäntö, että veneenomistaja sopii katsastajan kanssa kohtuullisen matkakulukorvauksen. Koska toimimme vapaaehtoispohjalla, HNS ei maksa katsastajalle mitään palkkioita. Matkakulukorvaus ei tule HNS:lle, vaan kattaa katsastajan matkakuluja.

Vanhan tavan mukaan runkokatsastus pitää tehdä viiden vuoden välein keväällä telakalla ennen vesillelaskua. Uuden käytännön mukaan siitä ei erikseen veloiteta, vaan se sisältyy venerekisterimaksuun. Vuosikatsastus on tehtävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. HNS:n katsastajien lisäksi kummankin katsastuksen voi edelleen tehdä SPV:n katsastuslisenssin omaava katsastaja. Tällöin kuva tai kopio katsastusdokumentista on toimitettava Helsingin Navigaatioseuran katsastuspäällikölle kesäkuun loppuun mennessä. HNS:n ulkopuolisen katsastajan tekemä katsastus ei vaikuta mitenkään HNS:n veloittamiin venerekisterimaksuihin.

Mikäli HNS:n rekisteriin merkittyä venettä ei ole vuosikatsastettu tai katsastusdokumenttia toimitettu HNS:lle kesäkuun loppuun mennessä, lankeaa veneen rekisteriin merkitylle ensisijaiselle haltijalle sakkomaksu, jonka suuruuden hallitus määrittää vuosittain (100,00€ v.2021). Mikäli sakkomaksua ei makseta, poistetaan vene HNS:n venerekisteristä. Jos vene on tällä tavoin poistunut rekisteristämme ja se halutaan uudelleen rekisteriimme, toimitaan kuten uuden veneen rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröintimaksu 120,00€ (v. 2021) on maksettava ja runkokatsastuksen viisivuotisjakso ei muutu. Rekisteröintimaksuun kuuluvaa perälippua ei kuitenkaan anneta, koska sellainen on jo veneen omistajan hallussa.

Katsastuksen tarkistuslista

https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/04/Vuosikatsastuskohteet_2020.pdf

Yleistä katsastusmenettelystä

Valmistautuessasi veneesi katsastukseen, voit tarkistaa eri katsastusluokkien vaatimukset katsastuslistalta ja katkatsastussäännöistä.

SPV:n ohjeet katsastuksista 2021

Lataa tästä katsastusinfo 2021/1

Lataa tästä katsastusinfo 2021/2

Katsastuksien tekeminen koronarajoitusten aikana keväällä 2021

Toimivaltaisten viranomaisten antamia kansallisia tai alueellisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia noudatetaan aina myös katsastustilanteissa. Jos edellä mainittujen puitteissa on ylipäänsä mahdollista suorittaa katsastuksia, toimitaan seuraavasti.

 • Katsastuksia ei järjestetä yhteistilaisuuksina, vaan veneilijä ja katsastaja sopivat katsastusajan kahdenvälisesti seuran järjestämällä menettelytavalla niin, että katsastustilaisuuteen osallistuu mahdollisimman vähän henkilöitä, mieluiten vain katsastaja ja veneilijä.
 • Katsastustilanteeseen ei kukaan osallistu oireisena.
 • Kaikissa katsastustilanteissa kaikki osallistujat käyttävät kasvomaskia, huolehtivat käsihygieniasta ja pitävät suositeltuja etäisyyksiä.
 • Tavoitellaan sitä, etteivät veneilijä ja katsastaja ole samassa tilassa yhtä aikaa ollenkaan eivätkä kohtaa toisiaan ovilla, portaikoissa tai muissa vastaavissa paikoissa.
 • Tarvittavat paperit voidaan toimittaa katsastajan ja veneilijän välillä tilanteessa sovittavalla tarkoituksenmukaisella tavalla henkilöitä kohtaamatta.
 • Katsastaja ja veneilijä voivat tarvittaessa keskustella matkapuhelimien avulla.
 • Käsien desinfioimisesta tai pesusta ennen ja jälkeen katsastustapahtuman tulee pitää huolta.
 • Katsastustapahtuman yhteydessä ei käytetä seuran tai muitakaan katsastuspaikan yhteisiä tiloja eikä saniteettitiloja.

Runkokatsastukset osana peruskatsastusta

 • Runkokatsastus voidaan yleisten ohjeistusten puitteissa toteuttaa turvallisesti ja ilman tarpeettomia kohtaamisia.
 • Katsastaja voi tarkastaa veneen rungon vedenalaisen osan veneilijän luvalla ilman, että veneilijä itse edes on paikalla. Jos veneilijä on paikalla, on huolehdittava riittävistä turvaväleistä, olipa vene sitten sisä- tai ulkotiloissa.
 • Runkokatsastukseen kuuluva sisätilojen tarkastus voidaan tehdä siten, että veneilijää pyydetään etukäteen avaamaan luukut ja huolehtimaan esteettömästä pääsystä tarkastettaviin kohteisiin. Veneilijä tekee nämä vaiheet luonnollisesti kasvomaski päässään ja käsineet kädessään. Tämän jälkeen veneilijä poistuu veneestä ja katsastaja voi siirtyä tarkastamaan sisätiloja. Katsastaja käyttää myös kasvomaskia ja käsineitä.
 • Jos katsastustapahtumia on peräkkäin, on pidettävä huolta siitä, etteivät eri katsastuksiin osallistuvat henkilöt kohtaa toisiaan. Mahdollisuuksien mukaan sama katsastaja ei tee useampia katsastuksia samana päivänä.

Vesillä tapahtuva vuosikatsastus tai peruskatsastuksen loppuun saattaminen

 • Vuosikatsastukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään niin, että katsastaja hoitaa katsastuksen veneessä. Näin toimitaan viranomaisten antamien alueellisten ohjeistuksien puitteissa ja noudattamalla kaikkia turvallisuuskäytäntöjä. Venekerho määrittelee itse tarkemmat omaan toimintaympäristöönsä sopivat ohjeet tilanteen mukaan.
 • Katsastustilanteessa on luonnollisesti mukana mahdollisimman vähän ihmisiä, jotka kaikki käyttävät maskeja ja kertakäyttökäsineitä sekä huolehtivat vähintään 2m etäisyyksistä eivätkä ole veneen sisätiloissa yhtä aikaa. Katsastaja vaihtaa kertakäyttökäsineet siirtyessään toiseen veneeseen.
 • Veneilijä valmistelee veneensä katsastusta varten ottamalla valmiiksi esille vuosikatsastuksessa tarkastettavat turvallisuus-, merenkulku- ja venevarusteet sekä rekisteritodistuksen, tarvittavat luvat ja katsastusdokumentit. Näin katsastus saadaan tehtyä nopeasti ja välttäen tarpeettomia kohtaamisia.
 • Mikäli katsastajan on tarpeen neuvoa veneilijää, sen voi tehdä ulkona ja etäisyyttä pitäen tai myös puhelimitse.
 • Tilanteen niin vaatiessa on myös mahdollista sopia omakatsastuksen tai videokatsastuksen tekemisestä.
 • Katsastukset merkitään kuitenkin Suuliin tavalliseen tapaan riippumatta siitä, kuinka katsastus on käytännössä toteutettu.

Lisätietoa katsastukseen liittyvistä asioista antaa Kari Jäkkö kari.jakko@gmail.com 045 674 5290.