Katsastustoiminta

Helsingin Navigaatioseura ry:n veneiden vuosikatsastukset 2020

Koronavirustilanteen vuoksi katsastuksia tehdään toistaiseksi vain etäkatsastuksina. Jos pidät välivuoden (vene on koko kesän telakoituna), niin ilmoita siitä katsastuspäällikölle.
Tuorein tieto (16.04.2020) katsastuksesta löytyy dokumentista HNS-katsastus koronatilanteessa.

  • varaa etukäteen katsastuspäivä ao. katsastajalta sähköpostilla tai puhelimella –
    ilmoita myös aikaväli, joka sinulle sopii
  • katsastaja ilmoittaa vapaan puhelinajan
  • lähetä ennakkoon katsastajalle kuvat sammuttimien tarkastusleimoista ja hätärakettien päiväyksistä
  • mene veneeseen ja ota katsastuslomakkeet esille ja soita katsastajalle sovittuna aikana

Katsastusajat ja katsastajat

to28.05.2020 alk. klo 17Kari Jäkkökari.jakko@gmail.com045 674 5290
ma01.06.2020 alk. klo 17Kirsi Maasalokirsi.maasalo@gmail.com040 557 2505
ke03.06.2020 alk. klo 17Sami Haukiojasami.haukioja@gmail.com050 599 5225
to04.06.2020 alk. klo 17Vesa Metsovesa.metso@gmail.com050 332 2810
ma08.06.2020 alk. klo 17Pekka Rastaspekkajrastas@gmail.com0500 60 0304
ma15.06.2020 alk. klo 17Sami Haukiojasami.haukioja@gmail.com050 599 5225
to25.06.2020 alk. klo 17Vesa Metsovesa.metso@gmail.com050 332 2810

Kun vuosikatsastus on todettu valmiiksi, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen 2-sivulle ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen, allekirjoituksen (kohtaan katsastaja) ja tekstin ”omakatsastus” ja lähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Ellei valokuvan lähettäminenkään ole mahdollista, ilmoittaa veneilijä katsastajalle tämän puhelimitse.

Esimerkki katsastusmerkinnästä:

Muista, että vain katsastetulla veneellä on seuran perälipun käyttöoikeus.

Katsastustoimintaan liittyvät maksut

Seuran venerekisterimaksut (aiemmin katsastusmaksut) kerätään keväällä jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä. Venerekisterimaksun suuruuden määrää hallitus vuosittain. Vuonna 2020 venerekisterimaksu on 25,00€ riippumatta siitä onko veneellä runkokatsastusvuosi vai ei. Lisäksi veloitetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenmaksu, joka on 12,50€. Koska runkokatsastus tai yksitynen vuosikatsastus joudutaan tekemään muualla kuin ennalta sovituissa katsastuspaikoissa, on normaali käytäntö, että katsastuttaja sopii katsastajan kanssa kohtuullisen matkakulukorvauksen, koska vapaaehtoispohjalla toimimme eikä HNS maksa katsastajalle mitään palkkioita. Matkakulukorvaus ei tule HNS:lle vaan jää katsastajan matkakulujen katteeksi.

Vanhan tavan mukaan runkokatsastus pitää tehdä viiden vuoden välein keväällä telakalla ennen vesillelaskua. Uuden käytännön mukaan siitä ei erikseen mitään veloiteta, vaan se sisältyy venerekisterimaksuun. Vuosikatsastus on tehtävä viimeistään kesäkuun aikana. Kummankin katsastuksen voi teettää edelleenkin kenen tahansa SPV:n katsastusllisenssin omaavan henkilön toimesta. Tällöin kuva tai kopio katsastusdokumentista on toimitettava Helsingin Navigaatioseuran katsastuspäällikölle kesäkuun loppuun mennessä. HNS:n ulkopuolisen katsastajan toimesta tehty katsastus ei vaikuta HNS:n veloittamiin venerekisterimaksuihin mitenkään.

Mikäli HNS:n rekisteriin merkittyä venettä ei ole vuosikatsastettu, tai katsastusdokumenttia HNS:lle toimitettu, kesäkuun loppuun mennessä, lankeaa veneen rekisteriin merkitylle ensisijaiselle haltijalle sakkomaksu, jonka suuruuden hallitus määrittää vuosittain (100,00€ v.2020). Mikäli sakkomaksua ei makseta, poistetaan vene HNS:n venerekisteristä. Jos vene on tällä tavoin poistunut rekisteristämme ja se halutaan uudelleen rekisteriimme, toimitaan kuten uuden veneen rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröintimaksu 120,00€ (v. 2020) on maksettava ja runkokatsastuksen viisivuotisjakso ei muutu. Rekisteröintimaksuun kuuluvaa perälippua ei kuitenkaan anneta, koska sellainen on jo veneen omistajan hallussa.

Hätämerkinantovälineet

Katsastuksen tarkistuslista

Yleistä katsastusmenettelystä SPV:n sivuilta

HNS:n lipun alle on rekisteröity nelisenkymmentä venettä, ja joukkoon kuuluu niin purje- kuin moottoriveneitä, pienempiä ja isompia. Katsastajat ylläpitävät venerekisteriä, ja siinä tapahtuvat muutokset siirretään keskitetysti liittojen rekisteriin katsastuskauden loputtua.

Katsastuspäälikkö 
Kari Jäkkökari.jakko@gmail.com
045 674 5290
Katsastajat 
Kirsi Maasalokirsi.maasalo@gmail.com
040 557 2505
Vesa Metsovesa.metso@gmail.com
050 332 2810
Pekka Rastaspekkajrastas@gmail.com
0500 60 0304
Sami Haukiojasami.haukioja@gmail.com
050 599 5225