HNS:n DSC –ryhmäkutsunumero 023099480

Viestintävirasto on varannut HNS:n käyttöön DSC-ryhmäkutsunumeron 023099480 (MMSI Group Call). Ryhmäkutsunumeron rakenne Numerosarjan ensimmäinen ”0” osoittaa, että kyse on ryhmäkutsunumerosta. Seuraavat ”230” osoittavat kansallisuutta (230 = Suomi) ja loput numerot yksilöivät seuramme kaikista muista ryhmäkutsunumeroista.

Mikä on ryhmäkutsunumeron tarkoitus

Ryhmäkutsu on mainio tapa ylläpitää radion käyttöön liittyviä rutiineja kerholaisten kesken. Yhdellä DSC – ryhmäkutsulla tavoittaa kaikki ne veneet/alukset, jotka ovat VHF/DSC – kantomatkan piirissä ja joiden laitteisiin on ohjelmoitu ko. ryhmäkutsunumero.

Ryhmäkutsunumeron käyttö ei edellytä mitään ylimääräisiä lupamenettelyjä eikä kustannuksia.

Numeron ohjelmointi VHF/DSC –radiopuhelimeen

Numeron voi ohjelmoida kenen tahansa jäsenemme meri-VHF/DSC – laitteeseen oman yksilöllisen DSC – numeron (MMSI – numero) lisäksi. Oma yksilöllinen MMSI – numero on jo oltava ohjelmoituna laitteeseen, oman numeron saa selville oman aluksen radioluvasta.

Ryhmäkutsunumero käyttöönotto ei edellytä mitään toimenpiteitä numeron ohjelmoinnin lisäksi. Lähes kaikkiin laitteisiin voi ryhmäkutsunumeron itse ohjelmoida laitekäsikirjan ohjeiden avulla. Numeron voi myös itse purkaa tai poistaa tarvittaessa. Se on puhelinnumero siinä kuin muutkin puhelinnumerot, joita mahdollisesti on tallennettu radion puhelinluetteloon. Huomaa kuitenkin, että oman radion MMSI –numeroa ei voi itse poistaa eikä vaihtaa.

Miten numeroa käytetään?

Ryhmäkutsunumerolla voi lähettää ainoastaan rutiinikutsuja. Esimerkkinä voisi olla yhteispurjehdus (esim. eskaaderi Tallinnaan), jolloin joku jo perille ehtinyt jäsen voi kertoa muille vielä matkalla oleville jäsenille tietoa vaikkapa sataman laituritilanteesta. Hän tavoittaa kaikki ryhmäkutsun piirissä olevat yhdellä kertaa kun lähettää DSC –ryhmäkutsun asettamalla osoitteeksi kerhomme ryhmäkutsunumeron 023099480 ja kutsuun mukaan tiedon siitä työskentelykanavasta (simpleksi), jolla varsinainen asia kerrotaan puheella. Tällöin vain ne kerholaiset saavat tiedon asiasta, joilla on VHF/DSC –laitteisto, ja osaavat tulla DSC -kutsussa kerrotulle puhekanavalle.

Vaikka kuuluvaisuusalueella olisikin muita VHF/ DSC:lla varustettuja veneitä, ei kutsu mene heidän laitteisiinsa (ellei heillä ole ko. kutsunumeroa ohjelmoituna).

Vastaanotettuja DSC –ryhmäkutsuja ei kuitata vaan siirrytään suoraan ryhmäkutsussa mainitulle puhekanavalle odottamaan.

Seuran jäsenyys ja numeron käyttö

Viestintävirasto ei valvo ryhmäkutsunumeron ohjelmoimisen osalta seuramme jäsenyyteen liittyviä seikkoja, vaan tämä jää HNS:n omaan harkintaan ja vastuulle, samoin kuin jäsenille tiedottaminenkin.

Lisätietoja tarvittaessa Ari Caselius, Viestintävirasto puh. 0295 390 437