Jäsenenä seurassa

Tietoa jäsenyydestä Helsingin Navigaatioseurassa

Kuulumalla seuraamme olet oikeutettu laivurinimen käyttöön, koska HNS on yksi Suomen Navigaatioliiton jäsenseuroista. Jäsenyytemme edellytyksenä on vähintään saaristolaivurin tutkinto hyväksytysti suoritettuna.

Helsingin Navigaatioseuran jäsenkausi on sama kuin kalenterivuosi. Edellisen vuoden jäsenien toivotaan jatkavan jäsenyyttämme vaikka jäsenmaksulaskutus tapahtuu vasta maalis-huhtikuun vaihteen nurkilla. Tuolloin kevätkokouksessa päätetään mm. jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsen vahvistaa jäsenyytensä maksamalla kuluvan vuoden jäsenmaksulaskunsa, jolloin jäsenyys on voimassa vuoden loppuun asti. Jos jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä ilmoittaa haluavansa erota, jäsenmaksulasku hyvitetään ja jäsenyys katsotaan päättyneeksi edellisessä vuodenvaihteessa. Näin eroava jäsen saa siis ilmaisen neljännesvuoden jäsenyyden johtuen myöhäisestä laskutuksesta.

Jäsenen vuosimaksu on tällä hetkellä 45,00 € (perhejäsen 15,00 €). Liittymismaksua emme peri.
Seuramme jäsenenä saat jäsentiedotteita sekä neljä Laivuri-lehteä vuodessa.

Jäsenenä on mahdollisuus osallistua vain jäsenistölle tarkoitettuun kurssi- ja muuhun toimintaan sekä toimia aktiivisesti seuran eri toimikunnissa, joita ovat mm. veneenhoito-, laivuri-, koulutus-, Kotiluoto-, matkavene-, katsastus-, tiedotus-, toimisto- ja taloustoimikunnat.HNS_lippu

Saaritukikohtamme käyttöoikeus sisältyy vuosimaksuun. Saaritukikohdassa vieraillessa jäsenyyden merkiksi veneessä pitää olla näkyvillä HNS:n perälippu tai viiri (25,00€, ostettavissa toimistoltamme päivystysaikoina).

Jäsenhakemuksen voit tehdä helposti verkossa

Jäsenhakemus – klikkaa tästä

Omien yhteystietojesi muutoksen voit tehdä seuraavasta linkistä

Yhteystietojen muutos – klikkaa tästä